ข่าวบ้านเฮา

อบรมการใช้เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์

                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแบบชั้นเรียนออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์  และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ในสถานการณ์โควิด

                วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรมาจากทางบ้าน

                ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่ และเป็นไปตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 จึงต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์และผสมผสาน การสร้างสื่อ อาทิ วิดีโอคอนเฟอร์เรสซ์ เทคนิคการสอนออนไลน์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การสอนแบบชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน เพิ่มทักษะการสร้างสื่อ และการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอน  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้อบรมและวิทยากร รวมทั้งหมด 200 คน จัดอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button