ข่าวบ้านเฮา

Kick off กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะ

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เร่งกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เตรียมพื้นที่รองรับน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมต่อยอดทำปุ๋ยอินทรีย์แจกประชาชน

                วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดกิจกรรม “Kick Off การกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ” โดยมี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประชาชน นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรม

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “Kick Off การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ “อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ” เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่มีวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ แหล่งน้ำเสียหายและปิดกั้นทางน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่กักเก็บน้ำตื้นเขิน

                สำหรับ อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2499 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2505 มีพื้นที่ชลประทาน 6,256 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 6.40 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาดี ตำบลบ้านตาดและตำบลหนองไฮ ปัจจุบันมีกำจัดจอกหูหนูและวัชพืชทางน้ำขึ้นปกคลุมจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงระดมเครื่องจักร รถแบคโฮแขนยาว รถบด ตัก ปั่นจอกหูหนูและวัชพืช เพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์พืชสดแจกประชาชนในพื้นที่ นำใส่ต้นไม้ และพืชผักสวนครัว กิจกรรมอุดรธานีมีรักปลูกผักกินเอง

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกคน ช่วยกันดูแลรักษา แม่น้ำ คู คลอง หนอง บึง ไม่ให้วัชพืชกลับมาเกิดซ้ำอีก เพื่อให้มีแหล่งดิบที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่ายั่งยืนตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button