เศรษฐกิจธุรกิจ

สื่ออุดรสัญจรชมแปลงใหญ่กล้วยหอมทองเชิงพาณิชย์

                จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นำสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัด ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทองเชิงพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

                วันที่ 14 กันยายน 2563 นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นำสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุดรธานี ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง บ้านโนนสังวาลย์ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อชมการปลูกกล้วยหอมทองแปลงใหญ่ โดยมี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และนายสมพาน ไกรทิพย์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองบ้านโนนสังวาลย์ ร่วมให้ข้อมูล ซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่บ้านโนนสังวาลย์ มีการปลูกกล้วยหอมทอง จำนวน 100 ไร่ มีสมาชิกรวม 32 คน ผลการผลิต 430,000 กิโลกรัมต่อปี  

                จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตกล้วยหอมทอง เพื่อการส่งออกและพบปะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบ้านโคก โดยมี นายจักรินทร์ โพธิ์พรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบ้านโคก บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม ก่อนเยี่ยมชมกระบวนการคัดแยก บรรจุหีบห่อ  เตรียมนำส่ง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด หรือเซเว่นอีเลฟเว่น  ที่จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

  

                นายจักรินทร์ โพธิ์พรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบ้านโคก กล่าวว่า เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง รวมตัวกันและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2552 มีสมาชิกเริ่มแรก 7 คน และได้ขยายเครือข่ายออกไปยับจังหวัดหนองคาย สกลนครและหนองบัวลำภู รวมสมาชิกทั้งหมด จำนวน 93 คน เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน และได้มีการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นตามข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง กับ บริษัท แพน แปซิฟิค จำกัด และคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ผู้บริโภค พาล ซิสเท็ม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 และในเดือนกันยายน 2553 เริ่มมีการส่งมอบผลผลิตถึงตุลาคม 2558 ปริมาณส่งมอบล่าสุดสัปดาห์ละ 10 ตัน และวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เริ่มส่งมอบให้บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จนถึงปัจจุบัน ยอดสั่ง-ส่ง จำนวน 10,000-25,000 แพ็คต่อวัน  และได้หยุดส่งออก เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอ เกิดโรคระบาดกับกล้วย อีกทั้งเรื่องของทุนและคุณภาพของโรงงาน ล้วนเป็นปัญหาในการผลิต จึงเน้นการตลาดภายในประเทศ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตตามาตรฐาน GAP และ GMP 

                ปัจจุบันผลผลิตของกลุ่มฯ สามารถส่ง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด เพื่อไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันผลผลิตน้อยลง สามารถจัดส่ง บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด  เพียงวันละ 10,000 แพ็ค ในราคาแพ็คละ 5.50 บาท นอกจากนี้กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ยังมีการเพาะพันธ์กล้วยหอมทองเอง รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ความสะอาด จัดทำพื้นที่รองรับแผนกต่างๆ อาทิ ห้องเปลี่ยนชุด พื้นที่รับวัตถุดิบ ห้องเก็บวัตถุดิบ ห้องคัดแยก ห้องพักวัตถุดิบ ห้องแล็บ ห้องบ่ม ห้องแพ็ค และห้องเก็บสินค้า เป็นต้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button