ข่าวบ้านเฮา

อุดรธานีจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 64

           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี พ.ศ. 2564

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่โถงชั้น 1  อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตุลาการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ที่ทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งสามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ ในการทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการตามแนว พระราชดำริมากมายนานัปการ รวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จึงจัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้น เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   โดยตั้งปณิธานน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button