วิทยาลัยอาชีวะอุดรธานี พัฒนาและสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน(Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล

0
79
    วิทยาลัยอาชีวะอุดรธานี พัฒนาและสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขั้นพื้นฐาน(Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล International Computer Driving License(ICDL)และ มาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
    ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy Intensive Course (ICDL Workforce Basics) ให้แก่นักศึกษา และดำเนินการสอบรับรองดิจิทัล 2 ระดับ ดังนี้
    สอบรับรองดิจิทัล ระดับ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่จำเป็น (Computer and Online Basics)
    สอบรับรองดิจิทัล ระดับ 2 การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงาน (Aplication Basics)
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำร่องในการพัฒนานักศึกษา จำนวน 100 คน ในโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านพื้นฐานดิจิทัลและออนไลน์เบื้องต้น เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพในอนาคต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้เป็น Digital Excellence Center ในระดับภูมิภาค ต่อไป"

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here