ข่าวบ้านเฮา

กองบิน23ส่ง “อัลฟาเจ็ท” ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

กองบิน 23 อุดรธานี ส่งเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟาเจ็ท สนับสนุนภารกิจฝนหลวง เพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บ แก้ปัญหาวิกฤตน้ำในเขื่อน และภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรภาคเหนือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ลานจอดท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 อุดรธานี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงปี 2565 ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ พร้อมคล้องพวงมาลัย และพระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์  เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่นักบินและนายทหารที่จะไปปฏิบัติการที่ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารประจำการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นาวาอากาศโท อัครา ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 กล่าวว่า ตามหนังสือคณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า สำนักงานช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เรื่องการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง ทอ.ปี 65 ให้ กองบิน 23 จัดอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บ นั้น ฝูงบิน 231 จึงจัดเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟาเจ็ท  จำนวน 1 ลำ พร้อมนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน สนับสนุนภารกิจดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำในเขื่อน และสถานการณ์ภัยแล้งของพื้นที่การเกษตรรวมทั้งบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากพายุลูกเห็บ ตามโครงการในพระราชดำริ ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

การปฏิบัติในปี 2564 ที่ผ่านมาหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน 231 เข้าร่วมการปฏิบัติกว่า 14 เที่ยวบินทั้งการทำฝนหลวงเมฆเย็นและยับยั้งพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ภาคเหนือ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี สำหรับการปฏิบัติการปี 2565 คณะทำงานฝนหลวงและควบคุมไฟป่า ได้อนุมัติให้ ฝูงบิน 231 วางกำลัง ณ ฐานปฏิบัติการ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ 15 ก.พ.-31 พ.ค.65 โดยมีหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง และผู้เกี่ยวข้อง ดังมี 1. นาวาอากาศตรี จิรายุส มูลละ 2.เรืออากาศเอก สุทธิพงษ์ บุญเลิศ 3.นาวาอากาศตรี อภิชาติ ดำกลิ่น 4.เรืออากาศเอกไวยวุฒิ อุดชาชน 5.เรืออากาศโทปราโมทย์ พัฒนาอนุสกุล

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า กองทัพอากาศมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนและเกษตรกรที่เดือดร้อน และเข้าร่วมสนองโครงการในพระราชดำริ โดยส่งอากาศยาน กำลังพล เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง ผลของโครงการเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะ เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขาดแคลนน้ำ หรือพืชผล บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึง พฤษภาคม ของทุกปี ก็ขอให้นักบินและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างมุ่งมั่น นำชื่อเสียงมาสู่กองบิน 23 และกองทัพอากาศของเราต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button