ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรเพิ่มผลผลิตแหล่งน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เตรียมพร้อมจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ

                วันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 โดยมีนางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก นายสุชัมบดี ขาวขำ นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายประเวศ โคตรชุม นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม

                ซึ่ง นายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดอุดรธานี และประมงอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการครั้งที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการและการดำเนินการโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงปัจจุบัน

                ในปี 2564 นี้ จะทยอยนำพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกร็ดเงิน ปลากดคัง ปลากราย ปลาแรด ปลาสวาย และปลาบึก ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างทั่วถึง ทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้มีโปรตีนไว้บริโภค และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button