ข่าวบ้านเฮา

เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน

               สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ  แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี

                เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  ณ ลานอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรสตรีภายในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบ

                โครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เป้าหมายในการแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 5,000 ถุง ในหลายจังหวัดของประเทศไทย

                สำหรับจังหวัดอุดรธานี ได้รับความกรุณาถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง แจกให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ด้วยการประสานงานช่วยเหลือประชาชนในการรับถุงยังชีพ จาก นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ นายกก่อตั้งสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจ.อุดรธานี และพญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี รวมทั้งมอบให้กับ อสม.และผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันโรคโควิด สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ได้รับมอบในครั้งนี้

                ขณะเดียวกัน ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี โดยทางอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ก็ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่เป็นผู้นำในการสวมใส่ผ้าไทย พร้อมกับเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมอนุรักษ์และสวมใส่ผ้าไทย เพราะผ้าไทยเป็นลมหายใจของผู้หญิงเป็นลมหายใจของประเทศชาติ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี สวยงามมาก  

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button