ข่าวบ้านเฮา

พัฒนาครู เพื่อก้าวสู่ Excellent Center ด้านดิจิทัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี ร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย(ประเทศไทย) เปิดโครงการ HUAWEI ICๅT ACADEMY PROGRAMS หลักสูตร HCIA-WLAN V3.0

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า “ในโลกของเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เราจะเห็นความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีมากมาย ที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเรา การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความแพร่หลายมากขึ้น ทำให้ทักษะด้านไอทีพื้นฐาน จะไม่เพียงพออีกต่อไป และเนื่องจากในอนาคตทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันมากขึ้น ไม่ใช่เเค่คนกับคน แต่เป็นทุกสิ่งที่เชื่อมกัน ในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากโครงสร้าง โครงข่าย และเทคโนโลยีในการประมวลผลที่รวดเร็ว

ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จึงได้เริ่มปรับเปลี่ยน พัฒนาความรู้ ความสามารถของครู ให้มีความรู้รอบด้านทางด้าน ICT เพื่อนำมาพัฒนา และส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อไปประกอบอาชีพทางด้าน ICT ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยๆการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดโครงการ ICT Academy Programs เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของครูผู้สอน แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้ได้รับความรู้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ซึ่งหากผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านหลักสูตรการอบรมแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพของหัวเว่ย (Huawei Certification) ซึ่งสามารถนำมาเป็นใบรับรอง เพื่อก้าวสู่การเป็น Excellent Center ของแผนกวิชาต่อไปได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button