“เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำในแถบอาเซียน”

0
496

จากผลสำรวจฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการอยู่อาศัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลกล่าสุด ระบุว่า ไทยอยู่อันดับ 2 ในอาเซียนที่มีค่าครองชีพสูง เป็นรองเพียงสิงคโปร์แต่เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้วกลับสวนทางกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือนี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยกำลังลดลง
ค่าครองชี
พพุ่งรายได้นิ่งผลสำรวจดังกล่าวแบ่งเป็นหลายเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ราคาสินค้าและบริการ ค่าเช่าที่พักอาศัย ค่าครองชีพ โดยแต่ละเกณฑ์จะแบ่งเป็นคะแนนเต็ม 200 คะแนน ซึ่งประเทศสิงคโปร์ครองอันดับ 1 ในอาเซียนด้านค่าครองชีพที่ 82.41 คะแนน ส่วนคะแนนอำนาจในการซื้อของคนท้องถิ่นก็สูงถึง 92.70 เช่นกัน
อันที่จริง ไทยเองก็ประสบปัญหาค่าครองชีพพุ่งทะยานไปไกลกว่าเงินเดือนที่ได้รับไม่ต่างกับประเทศเพื่อนบ้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจรายได้เฉลี่ยทั่วราชอาณาจักรปี 2558 อยู่ที่ 26,915 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ขณะที่รายจ่ายทั่วราชอาณาจักรอยู่ที่ 21,157 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายได้สูงสุดเฉลี่ยที่ 41,002 บาท และรายจ่ายก็สูงเช่นกันที่ 33,086 บาท
สุดท้ายนี้หวังว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าแรง เงินเดือน และความเหลื่อมล้ำต่างๆนาๆ อยากเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นๆทั้งคนใช้แรงงาน คนใช้ความรู้ ทุกคนล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนทั้งหมด อยากให้เล็งเห็นความสำคัญและคุณภาพชีวิตของคนเหล่านั้นไปด้วยน่ะจ้ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here