ติดตามป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี

0
498

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงานแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี พบว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี พันเอก ธนาวีร์ วิชาชัย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ หมอก ฝุ่นควัน PM 2.5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการป้องกันปัญหามลภาวะโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี นายธนัชชัย สามเสน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของโรงงานให้การต้อนรับ


ดร.ชยเดช รุ่งศิรธนะ ผจก.ทั่วไป บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด กล่าวว่า โรงงานก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2506 โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น โดยบริษัท น้ำตาลมิตซุย จำกัด เป็นหุ้นส่วนในการช่วยจัดหาเงินทุนและหุ้นส่วนในการบริหาร นอกจากนี้บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด ยังเป็นผู้สนับสนุนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลมีความทันสมัย และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสังคมในภูมิภาคนี้ มีการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาขั้นตอนในการปรับปรุงเพาะปลูกอ้อย โดยนำต้นอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ใหม่และดีกว่า ตลอดจนสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้เพาะปลูกอ้อย


ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานและป้องกันสิ่งแวดล้อม ใช้กากอ้อยในการผลิตพลังงานใช้ในโรงงาน และยังใช้ระบบน้ำปิดซึ่งจะไม่ปล่อยน้ำเสียไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นการระเหยของน้ำจากการตัดต้นอ้อย จะทำให้เกิดฝนเพื่อใช้เพาะปลูกอ้อยอย่างเพียงพอตามธรรมชาติ สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีการตรวจวัดคุณภาพทั้งด้านกลิ่น เสียง โดยเฉพาะทางด้านอากาศที่กำลังมีปัญหาที่กรุงเทพขณะนี้ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด


นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า แนวทางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งแหล่งที่ก่อให้เกิดมีปัจจัยจาก โรงงานอุตสาหกรรม ควันจากยวดยาน การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และการเผาขยะ เผาฟางข้าวตามไร่นา และทางจังหวัดก็ได้ตั้งคณะทำงานออกตรวจติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี มีกว่า 400 แห่ง โดยครั้งนี้มาตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จุดที่ทำให้เกิดฝุ่น มี 3 จุดคือ 1.การเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในกระบวนการผลิต 2.การขนส่งกากอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบ และ 3.ในส่วนของปล่องหม้อไอน้ำ โดยทั้งโรงงานใช้วัตถุดิบเป็นอ้อยสดไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พบว่าโรงงานมีการมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีค่าฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here