ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรเปิดประชุมสภาครั้งแรกหลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2564 ภายหลังจากกกต.รับรองผลการเลือกตั้งครบทุกเขต เพื่อเลือกประธานสภา รองประธาน และอื่นๆ โดยกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 และคณะผู้บริหารแถลงนโยบาย 18 กุมภาพันธ์นี้

                วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี เปิดประชุมสภาอบจ.อุดรธานี ครั้งแรก ประจำปี 2564 ตามประกาศของจังหวัดที่ได้เรียกประชุม หลังกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ครบจำนวน 42 คน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีสมาชิกสภาทั้งเก่าและใหม่ เข้าร่วมครบองค์ประชุม ในการนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี และคณะผู้บริหาร ก็มาร่วมสังเกตการณ์

                นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคน และขอให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลุล่วงไปด้วยดี ขอให้นึกถึงปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ และร่วมกันพัฒนาจังหวัดอุดรธานีของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป

                จากนั้น นายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ สมาชิกสภาอบจ.อาวุโส  เป็นประธานชั่วคราว ได้นำกล่าวปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และดำเนินการเลือกประธานสภาโดยการลงคะแนนลับ ซึ่งผลปรากฏว่า นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ส.อบจ.อำเภอวังสามหมอ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา และเลือก นายอภิชาต ชมประยูร เป็นรองประธานคนที่ 1 ร้อยตรีสมควร บุญประคม เป็นรองประธานคนที่ 2 และนายเจริญชัย บุญพา นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการสภา

                ต่อมา นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาอบจ.อุดรธานี และรองประธานทั้งสอง ได้ขึ้นดำเนินการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการอื่นๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการสามัญประจำสภา 1.นายวีระพล  บุญมาตุ่น 2.นายแบบ วันทอง 3.นายยิ่งใหญ่ กองทอง 4.นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ 5. นายพรพิษณุ  บุญปกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 1.นายชัยภัทร์ฎ์ย์  นามโคตร 2.นายธนวัฒน์  ขันธวิชัย 3.นางพนมพร  ฝ้ายสีงาม 4.นายอภิชาติ  คงทวี 5.นายสรัลภพ  โพธิ์ทิพย์ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 1.นายเดชฤทธิ์ โทหา 2.นายอัมพร นนทวัน 3.นายดนัย  ขาวขำ 4.นางนฤมล  โคตรสาขา 5.นายนิคม ระชินลา

                พร้อมกันนั้น ที่ประชุมได้มีการกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทางนายกอบจ.อุดรธานี และคณะผู้บริหาร ก็จะได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม กำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564  สมัยที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button