ข่าวบ้านเฮา

ประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ คุมประพฤติ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหร Street Food สร้างอาชีพ ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแล แข่งขันและนำเสนอผลงานต่อยอดนำไปสู่การประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัว คืนคนดีสู่สังคม

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางศิริพร ผาสุกดี ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ จำนวน 15 ราย และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม

                นายหมวดตรีธีรภัทร พรหมทะสาร ประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพนี้ จัดขึ้นตามนโยบายของกรมคุมประพฤติ ที่มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้มีงานทำ และมอบทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจร การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันและนำเสนอผลงานด้านการทำอาหาร ของผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและต่อยอดนำไปสู่การประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยังยืน เพื่อแสดงถึงพลังและความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่าย บริษัทห้างร้านภาคเอกชนของจังหวัดอุดรธานี ที่ร่วมสนับสนุนในการคืนคนดีสู่สังคม

                นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายสำคัญ ต่อการนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในบทบาทการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมุ่งหวังให้ทุกท่านสนับสนุนภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง กิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นถึงพลังการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับภาคประชาชน บริษัทห้างร้าน และมูลนิธิ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยผิดพลาด สามารถมีกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button