อุดรพิทย์ 2 ลงนาม mou ภาษาเวียดนาม

0
13

วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายฮว่าง หงอก เซิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 โดยมี ผศ.ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 นายวงษ์ อินสีดา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 นายธนวัฒน์ การันณ์สกุลดล ประธานคณะกรรมการบริหารแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ และนายเรืองยุทธ เลือง นายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

                นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีใจความสำคัญคือ  คณะครุศาสตร์ จะสนับสนุนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร และการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะด้านภาษาเวียดนาม  พร้อมความร่วมมือในการฝึกประสบการวิชาชีพครู นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะให้การสนับสนุนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และบุคลากรด้านภาษาเวียดนาม ในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

                นายฉัตรชัยฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 กล่าวอีกว่า ในปี 2557 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 ได้ร่วมกับแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเวียดนามให้กับนักเรียน จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี โดยเริ่มจากการจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุดรพิทยานุกล 2 กับแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการเรียนภาษาเวียดนาม โดยได้จัดวิทยากรมาช่วยสอนภาษาเวียดนาม สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

                ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาเวียดนาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานกูล 2 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำหลักสูตรภาษาเวียดนาม เพื่อรองรับแผนการเรียนอังกฤษ-เวียดนาม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งนักเรียนที่เรียนดี เก่งภาษาเวียดนาม เข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาเวียดนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here