ข่าวบ้านเฮา

จากอดีตสู่ปัจจุบันงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

“ยุคเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการบ้านเมือง มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาล 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกพยายามขยายอิทธิพลเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ รัชกาลที่ 5 ทรงรู้ทันจึงได้ เร่งปรับเปลี่ยนการปกครองจาก “จตุสดมภ์” เป็นการปกครองระบอบใหม่ ที่เรียกว่า “มณฑลเทศาภิบาล” ขึ้นมาทดแทน ทำให้ภาคอีสานซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่แบ่งมณฑลการปกครองได้เป็น 3 มณฑล อันได้แก่ มณฑลลาวพวน มณฑลลาว มณฑลลาวกาว โดยในตอนนั้นชื่อเมืองอุดรธานียังไม่ปรากฏ เพราะในขณะนั้นอุดรธานียังเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า “บ้านเดื่อหมากแข้ง”  ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงแขวงหนึ่งของเมืองหนองคายในมณฑลลาวพวนเพียงเท่านั้น

                ระบอบการปกครองของราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนปรับปรุงการปกครองใหม่ โดยด้านการปกครอง ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ซึ่งความสำคัญ ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ยกเลิกมณฑล ให้ยกเมืองต่างๆ ขึ้นเป็นจังหวัดและด้วยผลบังคับของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ทำให้เมืองอุดรธานีมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                จังหวัดอุดรธานี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่มีการตั้งเมืองอุดรธานี มาเมื่อ ร.ศ.๑๑๒  หรือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 เป็นต้นมา  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวอุดรธานีได้ดำรงชีวิตกันอยู่อย่างสงบสุข แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และการทำกิจกรรมร่วมกันของชาวอุดรธานีทั้งจังหวัด มีการจัดงานรื่นเริงประจำปีบริเวณวัดมัชฌิมาวาส แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าชื่องานอะไร  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 สมัยนายจินต์  รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี ริเริ่มการจัดงานบวงสรวงสักการบูชา และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง ที่ได้ปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานี มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา พร้อมเฉลิมฉลองงานบวงสรวงเป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยใช้ชื่อว่า “งานทุ่งศรีเมือง” เพราะจัดขึ้นที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นับตั้งแต่นั้นมา ก็ได้มีการจัดงานติดต่อมาโดยตลอด จึงถือเป็นประเพณีและเทศกาลงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานีสืบต่อกันมา

  

                นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2563 นี้ จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงานทุ่งศรีเมือง ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2563 เริ่มด้วย พิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณลานศาลหลักเมือง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยหลังจากนั้น จะมีพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 5 จุด ประกอบด้วย 1.บวงสรวงและบูชาดวงพระฤกษ์ศาลหลักเมือง พร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธโพธิ์ทอง และท้าวเวสสุวรรณ 2.ถวายเครื่องสักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี 3.บวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 3.ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 4.พิธีถวายเครื่องสักการบูชาหลวงพ่อนาค ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 5.บวงสรวงศาลเทพารักษ์

                วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดอุดรธานีให้ดำรงอยู่กับสังคมและวีถีของชาวจังหวัดอุดรธานีสืบไป และเพื่อบวงสรวงสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเคารพนับถือ และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว กิจกรรมภายในงานจะเน้นในเรื่องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอีสาน การละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสาน โดยจัดแสดงให้แก่ผู้มาเที่ยวงานและท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เข้าชมฟรี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วม ให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวงาน ได้รับรู้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจหน่วยงาน ส่วนราชการ ที่ร่วมจัดงาน และกิจกรรมประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด นับเป็นเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ อีกเวทีหนึ่ง

                หนึ่งปีมีครั้งเดียวงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุดรธานี นั้นคืองานประจำปีทุ่งศรีเมือง ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปคือ ทุกคนที่มาเที่ยวงานต้องอยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ แล้วมาเที่ยวงานกัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button