ข่าวบ้านเฮา

ผญบ.โคกก่องขอบคุณไฟฟ้าช่วยขยายเขตและแก้ปัญหาไฟตก

นายพิทักษ์ โชติพินิจ ผู้ใหญ่บ้านโคกก่อง หมู่ 7 ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พร้อมชาวบ้านโคกก่อง นำกระเช้าดอกไม้เข้าขอบคุณ นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ รองผู้จัดการการไฟฟ้า จังหวัดอุดรธานี 2 (ฝ่ายเทคนิค) นางนันทิยา ยศเมฆ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 (ฝ่ายบริหาร) นายธวัชชัย อินทรธิราช หัวหน้าแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา ที่ช่วยดูแลและแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก พร้อมขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้กับชุมชนบ้านโคกก่อง จนสามารถใช้ไฟได้ดีมีประสิทธิภาพ มีไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน 

                นายพิทักษ์ โชติพินิจ ผู้ใหญ่บ้านโคกก่อง กล่าวว่า บ้านโคกก่องมีพื้นที่ทั้งหมด 4,300 ไร่ ประชากร 168 ครัวเรือน 624 คน ในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาไฟตกเนื่องจากไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 (นิตโย) ซึ่งทางผู้จัดการการไฟฟ้าฯได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย อินทรธิราช หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ออกมาสำรวจและให้ความช่วยเหลือโดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA เพิ่มเพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาไฟตก ในวันนี้จึงเป็นตัวแทนชาวบ้านโคกก่องนำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความขอบคุณดังกล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button