ปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนาโครงการสานพลังประชารัฐ

0
642

 
เกษตรกรในจังหวัดอุดรธา
นี มั่นใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา 


นายสำราญ กันยา เกษตรกรบ้านจำปา ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา โดยได้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ 18 ไร่ เป็นพื้นที่ในเขตชลประทานห้วยหลวง ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อผ่านบัตรเกษตรสุขใจ จำนวน 30,000 บาท และได้เริ่มการเพาะปลูกในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ขณะนี้ข้าวโพด อายุ 17 วัน ใช้เมล็ดพันธุ์ CP 303 จำนวน 15 ไร่ CP 508 จำนวน 3 ไร่ ซึ่งในระยะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรก และให้น้ำ ตัวเกษตรกรไม่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อน แต่มีความมั่นใจว่าจะสามารถดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คาดไว้ได้ เพราะตั้งแต่เข้าร่วมโครงการยังไม่พบปัญหาใด ๆ 


ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้ให้แนะนำเกษตรกรเพิ่มเติมในเรื่องการรับซื้อผลผลิตและจุดรับซื้อผลผลิตที่คาดว่าจะออกในช่วงกลางเดือนเมษายน 2562 ว่าจุดรับซื้อสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ที่ สหกรณ์การเกษตร กุดจับ จำกัด ซึ่งมีระยะทางขนส่ง ประมาณ 17 กม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here