และเปลี่ยนความคิดเห็น หอการค้าไทย-อุดรฯ

0
344

หอการค้าไทย ลงพื้นที่อุดรฯ หนองบัวลำภู และเลย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการผลักดันเศรษฐกิจในจังหวัด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่โรงแรมอัมมาน อ.เมือง จ.อุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกลิน สารสินธ์ และคณะกรรมการฯ ในโอกาสเดินทางเยือนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้าไทย นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีประเด็นนำเสนอ คือ 1.การปรับลดอัตราภาษีป้ายข้อความภาษาอังกฤษ (นำเสนอ กรอ.จังหวัด เมื่อเดือนกันยายน 2557) 2.การขอรับการสนับสนุนให้มี Visa on Arrival นำร่องด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (เสนอ ครม.สัญจร เดือนกันยายน 2561) เพื่อให้หอการค้าไทยพิจารณาดำเนินการผลักดันในขั้นต่อไป

ในส่วนของหอการค้าไทย นอกจากการรับประเด็นข้อหารือจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานีแล้ว ได้นำเสนอโครงการ แผนงานต่างๆ ผ่าน Winning Projects 2561-64 อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน “ไทยเท่ ช่วยกระจายรายได้” แนวคิด Startup แบบไทยเท่ ซึ่งหอการค้าไทย พร้อมสนับสนุนโดยเฉพาะในด้านเพคเกจจิ้ง, ความคืบหน้าทัวร์ริมโขง ซึ่งได้มอบให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนท่องเที่ยวริมโขง, โครงการ “ห้องสุขาสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ, การจัดสร้าง “สถานีริมทาง” สถานที่จอดพักระหว่างเดินทางของนักท่องเที่ยว, การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อุดรธานี = เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง + ผ้าไหมไทยพื้นบ้านอีสาน, การนำแนวคิด Design Thinking เข้ามาใช้ โดยเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และการส่งเสริมอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here