ตรวจเข้ม มลภาวะทางอากาศ

0
310

หนองคาย เข้มตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงาน สถานประกอบการ และตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสาร เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในอนาคต


นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงานและสถานประกอบการ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันการเกิดมลภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี


จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะทำงานตรวจสอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากโรงงานและสถานประกอบการ จังหวัดหนองคาย ก็ได้ออกตรวจโรงงานไม้แปรรูป โรงงานสุรา และตรวจการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสาร
ในการออกตรวจสอบครั้งนี้พบว่าโรงงานและสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยคณะทำงานฯได้ขอให้โรงงานและสถานประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องของมลภาวะ ทั้งทางฝุ่นละออง ทางกลิ่น และมลภาวะทางเสียง หากพบก็จะให้ดำเนินการแก้ไขทันที ที่มีการตรวจพบและให้มีการแก้ไขคือพบว่ารถโดยสารบางคันมีค่าควันดำเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ได้ออกใบสั่งให้ผู้ประกอบการมีการแก้ไขภายใน 3 วัน แล้วจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here