ข่าวบ้านเฮา

ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564

            วันที่ 17 มกราคม 25634 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อุดรธานี และนายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายวิชัย คีรีวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงอุดรธานี นายสหัส นุ่มวงศ์ อุปนายก นายสุรพล แจ่มวุฒิปรีชา นางวราพร ศิริประเสริฐ นายกิตติภัฎ อินทรีย์ นายสุเบ็ญ ศรีลุนใด นายกฤษฎากร ชินกิจการ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ร่วมพิธี

           วันที่ 17 มกราคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล ในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และเป็นวันรัฐพิธี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญชาญฉลาด เลื่องลือไปทั่วปฐพีจะเห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด การทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกลและทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานว่าทรงจัดสร้างพระอาราม ทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุ

            นอกจากพระราชกรณียกิจทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือ การประดิษฐ์อักษรไทย ที่เรียกว่า “ลายเสือไทย “ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมือง และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นับแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button