ข่าวบ้านเฮา

เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569

จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 (Udon Thani International Horticultural Exhibitions Center 2026 : UDIHEC)  เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569

                วันที่ 17 มกราคม 2565 ที่บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1และ 2 ฝั่งทิศตะวันตก ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 (Udon Thani International Horticultural Exhibitions Center 2026 : UDIHEC) โดยมีนายจำรัส  กังน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร  ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางคณิศรา ธัญสุนทรสกุล  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นางขนิษฐา  โกวิทยากร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ร่วมพิธี

                นายจำรัส นาแฉล้ม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการนประมูลสิทธิ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและต่อมา วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบกรอบงบประมาณการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 วงเงิน 2,500 ล้านบาท และเห็นชอบผู้ลงนามการยื่นเสนอตัวประมูลสิทธิ์ตามข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้ยื่นใบสมัครเพื่อขอประมูลสิทธิ์เป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลก พ.ศ.2569 ต่อสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 และได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนถัดไปจังหวัดอุดรธานี จะต้องรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการสมาคมพืชสวน ระหว่างประเทศ AIPH โดยลงสำรวจพื้นที่จัดงาน (หนองแด) ในห้วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และนำเสนอคณะกรรมการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) ในห้วงเดือนมีนาคม 2565

                นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดได้ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอุดรธานีจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 (Udon Thani International Horticultural Exhibitions Center 2026 : UDIHEC) ขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

                โดยศูนย์เตรียมความพร้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 เป็นหน่วยงานในลักษณะกลุ่มงานสังกัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตัวย่อ ศตพล.อด.) ,ชื่อภาษาอังกฤษ Udon Thani International Horticultural Exhibitions Center 2026  ตัวย่อ (UDIHEC) ยู-ดี-ไอ-เอช-อี-ซี  มีนายจำรัส  กังน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าศูนย์1 บูรณาการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ให้มีฐานะเป็นศูนย์ประสานงานมีโครงสร้างและองค์ประกอบในระดับกลุ่มงาน สังกัดสำนักงานจังหวัดอุดรธานี  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-4222-4524  โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ จากงบบริหารจัดการจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button