ข่าวบ้านเฮา

งบ 20 ล้านสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯบ้านเหล่าหลวง

                ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ฯ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี

                คุณนิธิชญา ศรีสุขพรชัย ที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คุณราเมศร์ เตชะบุญสม ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คุณณัฏฐพล พิศิษฐวานิช ผู้ช่วยที่ปรึกษาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ฯ คุณธีรศักดิ์ เจียมจรัสโชค ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ ฯ ประชุมปรึกษาหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ฯ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

                โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก นายสุชัมบดี ขาวขำ นายบารมี อินทรสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  นายปัญญา บุญประคม สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ พร้อมนำเสนอรายละเอียดการออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และหอประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาคารเถียงนา อาคารโรงผลิตน้ำดื่ม อาคารโรงครัว งานปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่มเป็นสำนักงาน งานขุดคลอง บ่อน้ำ งานท่อระบายน้ำ บ่อพัก ประตูน้ำ  ทำถนนรอบบริเวณ งานปลูกต้นไม้และจัดภูมิทัศน์ เป็นต้น

                สำหรับ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ ฯ บ้านเหล่าหลวง ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการออกแบบและทำการสำรวจตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2563 และเป็นโครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งงบประมาณการดำเนินการไว้ จำนวน 20,000,000 บาท

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button