ข่าวบ้านเฮา

อุดรนำเสนอโครงการทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองระดับประเทศ

                TO BE NUMBER ONE ร.ร.พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี สังกัดองค์บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ระดับประเทศ

                นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจ.อุดรธานีและคณะทำงาน เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563  ณ ห้อง SAPPHIRE 202 ฮอลล์ 4 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

                นอกจากนี้ยังมี นางเทียบจุฑา ขาวขำ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี/ส.ส.อุดรธานี เขต 8  นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะ ผอ.ร.ร. นักเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี เดินทางเข้าร่วมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนพันดอนวิทยา โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุดรธานี

                สำหรับการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้นำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ ผลงาน TO BE NUMBER ONE ของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี พร้อมกล่าวว่า ในปี 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE และมีอำเภอต้นแบบ มีการแต่งตั้ง ครบทั้ง 20 อำเภอ มีการพัฒนาและสร้างเครือข่าย หน่วย Setting เพิ่มขึ้นจำนวน 159 ชมรม และนอกจังหวัด 124 แห่ง ถ่ายทอดความรู้และขยายเครือข่าย ภายในจังหวัด 25 ครั้ง นอกจังหวัด 3 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจังหวัด 9 ชมรม เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 4 จังหวัด เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายกับ 7 จังหวัด นิเทศติดตามทุกพื้นที่ในจังหวัด ติดตามการจัดตั้งชมรมและเครือข่าย อบรมแกนนำ 20 อำเภอ ให้เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่การประกวดระดับจังหวัด ระดับภาค มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82 มีเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด มีการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 74  แกนนำสมาชิก สามารถเป็นวิทยากร ร่วมกับจังหวัดได้ร้อยละ 93

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button