ข่าวบ้านเฮา

กองบิน23ร่วมทอ.สิงคโปร์ปรับปรุงโรงอาหารห้องน้ำ

                กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำ   ให้โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน ซึ่งการฝึกอาจมีมลภาวะทางเสียง แต่จำเป็นต้องฝึกด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆให้มีความเชี่ยวชาญ

                วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมด้วย นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะนายทหารจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ประกอบพิธีส่งมอบการปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำของโรงเรียน ซึ่งกำลังดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมี ดร.เอื้อมพร แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ

                นายวรวุธ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล กล่าวว่า ดีใจมากที่พวกท่านได้มาเยี่ยมและห่วงใยนักเรียนของโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไลโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและได้รับการสนับสนุน จากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งทางคณะครูและนักเรียนของเราดีใจที่ทางกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มาสำรวจพื้นที่ และได้คัดเลือกให้โรงเรียนได้รับโอกาสในการปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำ ซึ่งโรงอาหารของเรา มีปลวกขึ้นและทำลายเนื้อไม้ด้านบนหลังคา ห้องน้ำเองก็มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ขอขอบคุณในมิตรไมตรีจิต ด้วยความห่วงใยและเห็นความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ รวมทั้งยังมีมิตรภาพที่ดีกับโรงเรียน จากนี้คณะครูและนักเรียนจะได้ใช้สิ่งของที่ท่านได้มอบให้ และจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  โดยหวังไว้ในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มามอบสิ่งดีๆ ให้กับทางโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไลแห่งนี้อีก

                นาวาอากาศเอกสุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า โรงเรียนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 การมาพบปะคณะครูและนักเรียนโดยรอบกองบิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียนกับกองทัพอากาศ ที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน รวมถึงได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ เราจำเป็นต้องฝึกนักบินให้มีความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสบการณ์ในการบิน เพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติ

                สำหรับการฝึกบินนั้น อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง โรงเรียนอาจได้รับผลกระทบ เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อยากจะแจ้งให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบ ซึ่งเราได้ปรับแผนการบินให้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนให้น้อยที่สุด แต่เราจำเป็นต้องปฎิบัติภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษาและปกป้อง เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางโรงเรียนเกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ เรายินดีช่วยตามกำลังและขีดความสามารถของเรา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button