ข่าวบ้านเฮา

ประดับยศและมอบใบประกาศเกียรติคุณ อส.กองพันนเรศวรอุดรธานี

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีประดับยศกองอาสารักษาดินแดน และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี

นายกองเอกสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประดับยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่สมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดน กองพันนเรศวรอุดรธานี ที่ได้รับพระราชทานยศ ประจำปี 2565 ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันตำรวจเอกพรพิชิต สุปัญญา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธี

นายกองเอก นพดล มามาก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน โดยมีสมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี ที่ได้รับพระราชทานยศดังกล่าว จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายหมวดเอก อุดร รัตน์ประเสริฐกุล เป็นนายกองตรี, นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล เป็นนายกองตรี ,นายหมู่ตรี จอห์น แบงก์คอกค์ เป็นนายหมวดตรี, นายหมู่โท มโนฑ ศรีพรมทอง เป็น นายหมวดตรี, นายหมู่ตรี วิวรรธน์ ธนากิจพุฒิพงษ์ เป็นนายหมวดตรี และนายหมู่ตรี ทิวาทิพย์ ทัพกรุง เป็นนายหมวดตรี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. สนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำให้กับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่ 1 และมอบวัสดุครุภัณฑ์ให้กับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นายกองตรี ปรีชา ชัยรัตน์,นายหมู่โท วัชราภรณ์ พาน้อย,นายเอกณรงค์ กองพันธ์,นายหมู่ตรี พิมสิริ คดิลก,นายหมวดเอก กัญญารัตน์ เลิศโกเมนกุล,นายหมวดตรี กฤตติกา จันทร์พล,นายหมวดตรี ทิวาทิพย์ ทัพกรุง,นายหมวดเอก พัทยา ลิ้มเลิศเจริญวนิช,นายหมวดโท นราพร อรุณยะเดช,นายหมวดตรี จำเรียง เอเวอรี่,นายหมวดตรี ศิริบังอร กอบางยาง,นายหมู่ตรี รณภร ภูรินิตย์,นายหมวดตรี จอห์น แบงก์คอกค์,นายหมู่โท ปรียาอักษร คำมา,นายหมวดเอก สายแก้ว แต่ทวีทรัพย์,นายหมวดตรี กาญจนรัตน์ ศักดิ์กุลพัฒน์,นายหมวดตรี รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ,นายหมู่ตรี จันทวรรณ เรืองพัฒนา,สมาชิก อรพรรณ วณิชวรนันท์ และสมาชิก อรุณี เชียร์สุขสันต์

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button