ข่าวบ้านเฮา

กกต.อบจ.อุดรพร้อมจัดเลือกตั้งนายกและส.อบจ.อุดรธานี

                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่จะถึงนี้

                วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดอบจ.รักษาราชการแทนปลัดอบจ.อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.อุดรธานี ในฐานะ ผอ.กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.อุดรธานี ประชุมสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยให้คณะทำงานฝ่ายต่างๆรายงานถึงความพร้อมและปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี มี 20 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง 2,295 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,217,918 คน จากจำนวนประชากร 1,544,786 คน 431,506 ครัวเรือน โดยการรับสมัครระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายกอบจ. 7 คน สมัครสภาอบจ. 216 คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติสั่งให้ถอนชื่อ นายชาญชัย โสนาเรือ ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครส.อบจ.อำเภอบ้านดุง เขตเลือกตั้งที่ 2 และสั่งให้ถอนชื่อ นายปรีชา จันทะแสน ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบจ.อุดรธานี อำเภอทุ่งฝน เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัคร ตามมาตรา 50 (10) แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

                นายวันชัย จันทร์พร ประธานกกต.อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินงานทั้งบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในหน่วยเลือกตั้ง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับประธานอนุกรรมการประจำอำเภอ และจะส่งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ทุกอำเภอในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 รวมทั้งได้จัดพิมพ์ประกาศต่างๆทั้งประกาศรายชื่อผู้สมัคร ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                ขณะเดียวกันก็ได้มีการอบรมวิทยากรประจำอำเภอ ที่จะทำหน้าที่ในการอบรมคณะอนุกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมรายงานผลการเลือกตั้งของคณะทำงานฝ่ายรวบรวมคะแนนและประมวลผล จัดชุดติดตามเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาในการเตรียมการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563

                ซึ่งในการดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จะใช้อาคารสำนักงานาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 เป็นศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็นศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำอำเภอ โดยการรายงานผลการเลือกตั้ง จะถ่ายทอดสดผ่าน Page Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และขึ้นป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ณ สนามทุ่งศรีเมือง ตรงข้ามสำนักงานอบจ.อุดรธานี สร้างไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แจ้งคะแนนแบบเรียลไทม์ในวันนับผลคะแนนเพื่อให้สื่อมวลชน

                นายวันชัย จันทร์พร ประธานกกต.อบจ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า อยากฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้งมาใช้สิทธิให้มากที่สุด และบัตรเลือกตั้งจะมี 2 บัตร เลือกนายกสีเขียว  เลือกสมาชิกจะสีชมพู ขอให้แยกให้ดี และบัตรเลือกตั้งจะไม่มีชื่อผู้สมัคร มีเฉพาะหมายเลขเท่านั้น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าคูหาขอให้ดูหน้าคูหาว่าผู้สมัครเป็นใครชอบหมายเลขไหน และการหย่อนบัตรก็ให้ถูกกล่องจะแยกกันระหว่างนายกกับสมาชิก ที่สำคัญเมื่อกาผิดอย่าฉีกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากจะเป็นการทำผิดกฎหมายทันที ผิดแล้วก็ขอให้ผิดเลย

  

              ขณะเดียวกัน ยังได้นำทีมประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเครือข่ายในการณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เลือกคนที่ท่านรักเข้าไปเป็นตัวแทนบริหารท้องถิ่น  “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริต โปร่งใส”


Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button