ข่าวบ้านเฮา

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านโนนกอก”

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผล ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร “บ้านโนนกอก” อ.เมือง อุดรธานี เพื่อให้ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น

                นายพงษ์โพธิ์โยม วาศภูมิ ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล นายสหวัฒน์ แน่นหนา นางวิไล วิทยานารถไพศาล นายพีระศักดิ์ จันทวรินทร์ นางสาวพรนภา จงเกษกรณ์ นางสาวขนิษฐา โชติพาณิชย์ และนายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ กรรมการฯ ได้เดินทางมาที่บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ตรวจสอบและประเมินผล ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และนายอภิชาติ พลบัวไข ผญบ.โนนกอก ประธานกลุ่มทอผ้าโบราณ ให้การต้อนรับ บรรยาสรุปและนำเยี่ยมชมการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้น

                ซึ่งตัวชี้วัดก็คือ เชิงปริมาณประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจการในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 240 คน และเชิงคุณภาพคือ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงฯบ้านโนนกอก เริ่มต้นจาก “กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก” ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านถ่ายทำสารคดี เทคนิคการทอผ้าในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ใช้หัวข้อการทอผ้าขิดแบบโบราณในการทำสารคดีครั้งนี้ ชุมชนจึงได้รวบรวมลายขิดเกียงในหมอนขิดที่มีอยู่ในหมู่บ้าน นำมาผสมผสานแนวความคิดตามจินตนาการ ก่อเกิดผ้าลายขิด

กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก โอท็อปนวัตวิถีอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี ที่นี่มีการย้อมผ้าที่เป็นเอกลักษณ์คือ การย้อมสีผ้าด้วยกลีบดอกบัว สีธรรมชาติ ไม่ต้องใช้สารเคมี จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ว่ามาที่โนนกอกต้องมาดูผ้าย้อมบัวแดง โดยยังใช้กี่ทอแบบดั้งเดิม (หูก)ในการทอผ้า

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button