ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อด. นายปริญญา มั่นพลศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่บุคลากร อบจ.อด. ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งภายนอกและภายใน

                ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่สีแดง เพราะมีการระบาดของไวรัสโควิด19 เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างใกล้ชิด และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงกำหนดให้มีการทำความสะอาดสำนักงานขึ้นโดยได้มอบมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้กับกองต่างๆภายในสำนักงาน เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ถุงมือป้องกันเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ และอื่นๆ เพื่อให้แต่ละกองได้ทำความสะอาดตามหลัก 5 ส. ในสถานที่ทำงานของตนเอง

                นอกจากนี้ กองสาธารณสุข ยังได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบจ.อด. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด19 พร้อมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร อบจ.อด.ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายในองค์กรอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button