บริจาคเงินซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.อุดรต่อเนื่องกว่า 18 ล้านบาท

0
16

หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” ต่อเนื่อง  พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์  ชุดยาสีฟัน เพื่อให้จังหวัดและบุคลากรการแพทย์นำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่

                วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงินบริจาคจาก พลตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 250,000 บาท และในนาม สถานีตำรวจภูธรในสังกัด 111,000 บาท

                วันเดียวกันนี้ สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย นางอมรรัตน์ เลิศรัตนชฎาพร ประธานชมรมนักธุรกิจชาวไทยเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบเงินบริจาคในนามสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย จำนวน 270,000 บาท พร้อมกันนี้ นางมาริษา วัฒนพงศ์สิน กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำจิ้มคุณนิด และคณะ ได้ร่วมบริจาคสมทบเพิ่ม 250,000 บาท

                ต่อมาช่วงบ่าย รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ จากผู้แทน นายวิชัย เกียรติพงษ์ลาภ กรรมการบริษัท ไดมอนกิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ซึ่งประกอบด้วย น้ำยาล้างมืออเนกประสงค์ขนาด 500 มิลลิลิตร 300 ขวด  และชุดยาสีฟันรวม 3 รายการ 240 ชุด รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมฮากกาอุดรธานี ชมรมสตรีและชมรมยุวฮากกาอุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานีสมัยที่ 55 ,คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 60 ,ครอบครัวต้อยติ่ง , ครอบครัวจันทสุรียวิช  ซึ่งมี นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล นายกสมาคมฮากกาอุดรธานี และคณะ ร่วมส่งมอบ จำนวน 750,000 บาท  พร้อมกันนี้ นายศุภชัย และนางพัชรินทร์  จันทสุรียวิช และครอบครัว ร่วมบริจาคเพิ่ม 250,000 บาท

               คณะสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุดรธานี ร่วมกับโรงแรมเจริญโฮเต็ล นำโดยพลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ นางกฤษณา ธีระวุฒิ เจ้าของโรงแรมเจริญโฮเต็ล รวมบริจาคสมบท 260,000 บาท  พร้อมกันนี้ พลโทนายแพทย์ปัญญา-นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ มอบในนามครอบครัวเพิ่ม 250,000 บาท

                ครอบครัววิไลงาม บริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ “ออกซิเจนไฮโฟลว์” 1 เครื่องจำนวน 250,000 บาท  ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี บริจาคสมทบโดยคณะผู้บริหารธนาคาร จำนวน 20,000 บาท   หอการค้านำโดย นายสวาท ธีระรัตน์นุกูลชัย  ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  นายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหอกาค้าจังหวัดอุดรธานี 250,000 บาท

                พร้อมกันนี้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี  นำโดย นางบุพผา  อินทรสูตร คลังจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต  พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะ เป็นตัวแทนข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลอุดรธานี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกจำนวน 3,760,164 บาท

                ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 รวมจำนวน 73 เครื่อง เป็นเงิน 18,464,552.11 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here