“ศูนย์มรกต” รพ.สนาม แห่งที่ 2 พร้อมดูแลลูกหลานชาวอุดร

0
106

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบ “ศูนย์มรกต” ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดร ให้สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลอุดรธานี บริหารจัดการดูแลลูกหลานชาวอุดรธานีที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้หายป่วยก่อนส่งกลับสู่สังคม

เมื่อเวลา 17.00 น .วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ที่อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช  นายวันชัย  จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว  นายจำรัส  กังน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบพื้นที่ “ศูนย์มรกต” ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ให้สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และคณะบุคลากรทางการแพทย์ร่วมรับมอบ และมอบของที่ระลึกขอบคุณ ผู้บริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการตั้งศูนย์”

“ศูนย์มรกต” ศูนย์พักคอย (Community Isolation) นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  ถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคารคลังสินค้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มี 3 หลัง  แต่ละหลังพื้นที่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร ซึ่งคณะผู้บริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด มอบให้จังหวัดใช้เป็นโรงพยาบาลสนามช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19  เพื่อดูแล รักษา ลูกหลานชาวอุดรธานี ที่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษ จากบริษัท SCG ในขณะที่ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก มีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ประปา ไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ที่นอน พัดลม ห้องน้ำ ที่สะดวกสบายใช้ในระหว่างพักรักษาตัว  พร้อมกันนี้ยังมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาด ถูกสุขลักษณะด้วย

นอกจากนี้ ยังมีทีมแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี  และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี บริหารจัดการ เพื่อดูแลรักษาพยาบาล ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของอำเภอเมืองอุดรธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สนับสนุนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวขอบคุณนายกองเอกสุวิทย์-นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่มอบพื้นที่อาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ให้ทางราชการได้ใช้เป็น “ศูนย์มรกต” ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง และขอบคุณภาคเอกชนอุดรธานี ที่อยู่เคียงข้างในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำงานทั้งตลอด 7 วัน จากคลังสินค้าสร้างเสร็จใหม่ จนวันนี้มีสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก สามารถมอบพื้นที่ให้แพทย์-พยาบาล นำไปดูแลผู้ป่วยได้แล้ว

สำหรับ อาคารคลังสินค้าหลังแรก ใช้เป็นอาคารผู้ป่วยแยกชาย/หญิง 450 เตียง นำเตียงกระดาษ ที่นอน-หมอน-ผ้าห่ม-พัดลม พร้อมของใช้ส่วนตัว มาเตรียมไว้ ซึ่งสามารถเพิ่มเตียงได้ 2 เท่า มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง และกล้องวงจรปิดทั้งภายนอก เพื่อดูแลความเรียบร้อย และภายในเพื่อเฝ้าดูผู้ป่วย อาคารคลังสินค้าหลังที่สอง ครึ่งอาคารได้นำเต้นขนาดใหญ่ 800 ตรม. มาทำเป็น “ส่วนแพทย์” ติดตั้งเรื่องปรับอากาศ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการณ์ และพื้นที่นอนพักผ่อน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีเรามีศูนย์แคร์ หรือโรงพยาบาลสนาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สามพร้าว ซึ่งดูแลผู้ป่วยพักฟื้นรอกลับบ้าน และศูนย์มรกตอุดรธานี ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ ก็พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียว เข้ามารับการตรวจรักษา แล้วอยู่ที่คณะแพทย์จะตัดสินใจ นำผู้ป่วยเข้ามารักษาในวันไหน เป็นเรื่องเทคนิคของคณะแพทย์ สถานที่แห่งนี้เป็นของเอกชน ท่านให้เราใช้ไม่คิดมูลค่า ไม่มีเวลาจำกัดการใช้งาน อยู่ห่างไกลจากชุมชน แต่ก็ไม่ไกลจาก รพ.อุดรธานี สามารถขยายรับผู้ป่วยเพิ่มได้ และมีความมั่นคงหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here