ข่าวบ้านเฮา

ศึกษาดูงานฟื้นฟูช่วยคนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ดูงาน “บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ”จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำมาปรับใช้ ช่วยเหลือประชาชนที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายชาญปัท นูเพ็งฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นางกมลพร บุญปก หัวหน้าฝ่ายอนามัย พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีนายประเสริฐ ศรีล้อม รองนายกอบจ.หนองบัวลำภู นายมานพ เชื้อบัณฑิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารและภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ  และรายงานผลการดำเนินงาน

                ในการนี้ นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการสปสช.เขต 8 อุดรธานี เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน นพ.วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ ที่ปรึกษา สปสช.เขต 8 พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงาน พร้อมสอบถามถึงปัญหา และอุปสรรคในการตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และลงพื้นที่ดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อาทิ กรณีสร้างบ้าน,กรณีการซ่อมแซมตัวบ้าน/การปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น

                การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ การได้รับเครื่องช่วยความพิการ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ และได้รับการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button