ข่าวบ้านเฮา

รำลึกวีรชนนักรบกล้าค่ายเสนีย์รณยุทธครบรอบ 67 ปี

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ประกอบพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชนนักรบกล้า ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่ได้พลีชีพ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย ความสงบสุขของประชาชน เนื่องในวันสถาปนาค่ายฯ ครบรอบ 67 ปี

                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธจ.อุดรธานี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนประณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาสดุดี วีรกรรมวีรชนนักรบกล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 67 ปี โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 อดีตผู้กำกับการ ตชด. 24 คณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กร สโมสรต่างๆ ร่วมพิธี 

                พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2508-2525 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบ อันเนื่องมาจากการก่อการร้ายของลัทธิคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยมีการสู้รบกับทหาร ตำรวจ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าร่วมต่อสู้ เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหาร พลเรือนและอาสาสมัครอย่างห้าวหาญ จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยความสงบสุขของประชาชน และการพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ

                กระทั้งในปี 2528 การต่อสู้ยุติลง พ.ต.อ.ขจร สัยวัตร์ ผกก.ตชด.24 (ยศขณะนั้น)ได้ดำริและมีความเห็นร่วมกับข้าราชการตำรวจ จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ ไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกวีรกรรมอันห้าวหาญของนักรบกล้าของค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่ได้พลีชีพ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และประกอบพิธีวางพวงมาลาเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 ดังนั้นจึงเอาวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ

                โดยได้รำลึกถึงวีรกรรมเหล่าวีรชน ด้วยการวางพวงมาลาสักการะความดีที่ได้กระทำไว้ในอดีต อันนำมาซึ่งความสงบสุขในปัจจุบัน สมควรที่อนุชนรุ่นหลังจะพึงจดจำและสำนึกในคุณงามความดีแห่งการเสียสละของนักรบผู้กล้าทั้งหลาย พร้อมยืนสงบนิ่ง เสริมส่งดวงวิญญาณวีรชนทุกดวงจงสถิตสู่สรวงสวรรค์ นอกจากนี้ได้มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศเกียรติคุณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับบุคคลที่ให้การสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 ราย  

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button