ข่าวบ้านเฮา

สดุดีวีรชนนักรบกล้า ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 68 ปี

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ประกอบพิธีวางพวงมาลา  สดุดีวีรชนนักรบกล้า  ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่ได้พลีชีพธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตยความสงบสุขของประชาชน เนื่องในวันสถาปนาค่ายฯ ครบรอบ 68 ปี

                วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธจังหวัดอุดรธานี  พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการ (ผบก).ตชด.ภาค 2 เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาสดุดี วีรกรรมวีรชนนักรบกล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 68 ปี โดยมีอดีตผู้บังคับการ อดีตผู้กำกับการ คณะแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยงานภายใน ร่วมพิธี กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

                พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 กล่าวว่า พื้นที่ค่ายเสนีย์รณยุทธแห่งนี้ กองบังคับการตำรวจภูธร เขต 4 ในขณะนั้น ได้จัดตั้งกองร้อยฝึกพิเศษแบบกองโจรเป็นตำรวจรักษาแดนดิน ฝึกรุ่นแรก 120 นาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495 เป็นต้นมา  ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2496 ได้กระทำพิธีเปิดค่ายแห่งนี้ว่า “ค่ายเสนีย์รณยุทธ” วันที่ 19 พฤศจิกายน 2496 ยกฐานะจนเป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ในปัจจุบัน การจัดตั้งหน่วยครั้งแรก รับมอบภารกิจในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องทหาร พลเรือนและอาสาสมัครอย่างห้าวหาญ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ธำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกสาร อธิปไตยและความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตของนักรบผู้กล้า แห่งค่ายเสนีย์รณยุทธ เยี่ยงบรรพชนของชาติไทยในอดีต

                กระทั่งในปี 2508 สถานการณ์การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ยุติลง ผลจากการสู้รบกว่า 20 ปี ทำให้กำลังพลของตำรวจตระเวนชายแดนค่ายเสนีย์รณยุทธ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก พ.ต.อ.ขจร สัยวัตร์ ผกก.ตชด.24 (ยศขณะนั้น)ได้ดำริและเห็นร่วมกับข้าราชการตำรวจ จัดสร้างอนุสรณ์วีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ ไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกวีรกรรมอันห้าวหาญของนักรบกล้า ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 โดยตั้งชื่อว่า “อนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ” นอกจากเกียรติประวัติด้านการรบแล้ว ค่ายเสนีย์รณยุทธ ยังเป็นแหล่งก่อกำเนิดกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

                ดังนั้น จึงถือเอาวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ในปีนี้ครบรอบ 68 ปี ได้ร่วมกันรำลึกถึงวีรกรรมเหล่าวีรชน ด้วยการวางพวงมาลาสักการะความดีที่ได้กระทำไว้ในอดีต อันนำมาซึ่งความสงบสุขในปัจจุบัน สมควรที่อนุชนรุ่นหลังพึงจดจำและสำนึกในคุณงามความดีแห่งการเสียสละของนักรบกล้าทั้งหลาย พร้อมยืนสงบนิ่ง เสริมส่งดวงวิญญาณวีรชนทุกดวงจงสถิตสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร์ ซึ่งชาวค่ายเสนีย์รณยุทธ จะสืบสานเจตนารมณ์ของเหล่านักรบผู้กล้า ดังคำกล่าวที่ว่า “ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย”

          นอกจากนี้ มูลนิธิอนุสรณ์สถานค่ายเสนีย์รณยุทธ กก.ตชด.24 ได้มอบเงินสวัสดิการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาทิ รางวัลการเล่านิทาน การนำเสนอกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา และมอบเงินสวัสดิการแก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button