จ.อุดรธานี กองบิน23ร่วมทอ.สิงคโปร์ส่งมอบเตียงผู้ป่วยศูนย์สาธารณสุขชุมชน

0
68

ปรับปรุงทาสีอาคาร พร้อมมอบเตียงผู้ป่วยที่นอนกันแผลกดทับ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องวัดความดันให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเก่าจาน เขตเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมมอบเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ และเก้าอี้ ให้กับชาวชุนเก่าจาน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี , นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ นาวาอากาศตรี ไท เชง ชวน และคณะนักบินหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ กองบิน 23 ออกหน่วยมวลชนสัมพันธ์ ในการส่งมอบการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเก่าจาน เขตเทศบาลนครอุดรธานี มอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 2 เตียง ที่นอนกันแผลกดทับ จำนวน 1 ชุด เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันจำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายภูริสิทธิ์ เวชประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เรืออากาศเอกหญิง กุลรดี ศิริรัชตพงษ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเก่าจาน นางสุพิศ รูปสะอาด ประธานชุมชนเก่าจาน และชาวชุมชนเก่าจาน ให้การต้อนรับ
นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน 23 อุดรธานี กล่าวว่า การที่ กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ได้มาที่ชุมชนเก่าจานแห่งนี้ เพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับ กองบิน 23 และยังเป็นภารกิจของทางกองบิน 23 ที่จะมาพบปะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ของชุมชนกับกองทัพอากาศ ในทุกๆครั้ง กองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ ในการฝึกบินครั้งนี้ อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง เราจำเป็นต้องฝึกนักบิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบิน ยังเป็นการรักษาน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติ
อีกทั้งยังเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ จึงอยากจะแจ้งให้กับทางชุมชนได้ทราบ ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษา เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชน เกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางกองบิน 23 ตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยเหลือได้
ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์บริการฯแห่งนี้ มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งอาคารมีทัศนียภาพที่ต้องปรับปรุง จึงได้ทำการทาสีบริเวณโดยรอบอาคารทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้มอบเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ำที่สะอาดได้ดื่ม และเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ กล่าวว่า ขอบคุณทางกองทัพอากาศไทย ที่ให้เราได้ฝึกในประเทศไทย รวมทั้งชาวจังหวัดอุดรธานีเอง สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ เล็กกว่ากรุงเทพเสียอีก และเราดีใจที่ได้มาที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับน้ำใจไมตรีที่ดีเสมอมา นอกจากเราจะสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศไทยแล้ว เราก็ได้ช่วยเหลือชุมชนต่างๆรอบฐานฝึกบิน เป็นการแสดงความห่วงใย วันนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มอบให้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here