ข่าวบ้านเฮา

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

                ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี  จิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านผือ และประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

                โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำผู้ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และนำผู้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ กวาดล้างทำความสะอาดพื้นโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  เก็บขยะลานรื่นรมย์พร้อมทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ตัดแต่งกิ่งไม้แห้งและเก็บกวาดกิ่งไม้รอบบริเวณโรงเรียน เพื่อให้มีสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันวาตภัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


                สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร


                พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีสุข ของประชาชนชาวไทยตลอดมา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button