ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรฯ ทุ่ม 200,000 บาท สนับสนุนให้สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสิริวิมล เหมะธุลิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการสังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พันเอก ภาณุพงศ์ พุทธิภาพ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24 นายเรวัฒน์ ศิรินิกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายสรวิทย์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี นางวิชุดา พันแสง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ จำนวน 200,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการ เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับบริการและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคม อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เพื่อให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้คนพิการ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้คนพิการดีเด่นในการช่วยเหลือสังคม และบุคคลหน่วยงาน ดีเด่นในการช่วยเหลือสังคม ประจำปี 2563

เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและปฏิบัติต่อคนพิการในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการและสังคมโดยส่วนรวม เพื่อสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่างๆของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในแต่ละปี 

กิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการแสดงสาธิตนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ มอบทุนการศึกษาให้กับคนพิการและบุตรหลานที่เรียนดีและยากจน จำนวน 71 ทุนๆละ 500 บาท และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้คนพิการดีเด่นในการช่วยเหลือสังคมและคนพิการ และบุคคลหน่วยงาน ดีเด่นในการช่วยเหลือสังคมและคนพิการ ประจำปี 2563 และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับคนพิการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button