ข่าวบ้านเฮา

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี(ชั้น 4) นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายศักดา เกตุแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี เสธนาธิการกรมทหารราบที่ 13 พ.ท.อินทราวุธ ทองคำ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 พ.ท.บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยนายทหาร 15 นาย ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนย์ในพื้นที่ ร.13 พัน 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง จ.อุดรธานี

                ซึ่งมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการจำนวน 133 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 8 โซน ในพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ โซนที่ 1 พื้นที่ปลูกไม้ผลและสมุนไพร จำนวน 15.7 ไร่ โซนที่ 2 พื้นที่ทรงงาน จำนวน 9.6 ไร่ โซนที่ 3 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 6.9 ไร่ และพื้นที่อ่างเก็บน้ำจำนวน 44.2 ไร่ โซนที่ 4 พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 4.6 ไร่ โซนที่ 5 พื้นที่ปลูกพืชผัก จำนวน 8.8 ไร่ โซนที่ 6 พื้นที่อาคารโรงเรือน จำนวน 11.8 ไร่ โซนที่ 7 พื้นที่ปลูกพืชผัก จำนวน 28.2 ไร่ โซนที่ 8 อาคารสำนักงาน พร้อมห้องน้ำ จำนวน 8.4 ไร่

                โครงการดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณและต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินโครงการ ทางผู้จัดโครงการจึงขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ 1.การปรับพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ 2.การทำถนน 3.การจัดสร้างโรงเรือน โดยในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายก อบจ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินโครงการ ต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button