ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรธานี จับมือ เทศบาล แก้ปัญหาน้ำท่วมเมือง

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสำโรง และเทศบาลตำบลหนองบัว บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมรับมือน้ำท่วม โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจเมือง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

                วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจสำคัญ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดอุดรธานี  โดยมี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายนภดล ศรีโท รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง นายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี นายวิชัย เศษสินธุ์ (ผู้แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี นายสมเด็จ ปุระเทพ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมฯ

                สืบเนื่องจากในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีที่ผ่านมา เมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนหลายสาย ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก และการระบายน้ำออกจากเขตพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีนั้น จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรอบนอก  เช่น เขตเทศบาลตำบลหนองบัวและเทศบาลเมืองหนองสำโรง ทำให้เขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานีมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 14 สถานี แต่ก็ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทัน เนื่องจากการระบายน้ำออกจากพื้นที่เกิดปัญหาจากการอุดตันของขยะ กิ่งไม้ เศษวัสดุต่างๆ จึงเกิดปัญหาทำให้ระบายน้ำออกจากเขตพื้นที่ล่าช้า

                ในครั้งนี้ จึงได้มีการเชิญผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีและเทศบาลใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมหารือเพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาอุปสรรคแบบบูรณาการ ในการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ชลประทานจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณหรือเครื่องจักรกลหนักทุกชนิดที่มี ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ หากมีการร้องขอมา 

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button