ข่าวบ้านเฮา

ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันโควิด-19

         วันที่ 19 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 21.30 น.  นายสามารถ  สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส. บูรณาการกำลังร่วมกับ สภ.เมืองอุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี และชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ  เพื่อเข้มงวดกวดขันให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในทุกมาตรการหลัก และกำชับการปิดให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากบุคคลภายนอกและสร้างความเข้มแข็งภายในจังหวัด โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ดังนี้

                1.ร้าน FLOWBAR ได้รับการร้องเรียนว่ามีการเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงได้ทำการตักเตือน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และการปิดบริการให้ตรงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 2.ร้านแมวเป้าบาร์ พบว่ามีการเว้นระยะตามมาตรการ จึงได้กำชับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และปิดบริการตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 3.ร้านเอกมัย (สามพร้าว) ในร้านมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ได้เน้นย้ำให้ปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และเน้นในเรื่องการลดระดับเสียงเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าเสียงดัง 4.ร้านแสง  ภายในร้านมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ได้เน้นย้ำการลงทะเบียนคัดกรองผู้มารับบริการ และกำชับให้ปิดบริการตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 5.ร้านเจิดแลนด์ ภายในร้านมีการจัดระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด ได้เน้นย้ำในเรื่องการลงทะเบียนผู้ที่มาใช้บริการ เรื่องระดับเสียง และให้ปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 6.สถานประกอบการย่านเจริญศรีปาร์ค ทุกร้าน ภายในร้านมีการจัดระยะห่างตามมาตรการที่กำหนดได้เน้นย้ำในเรื่องการลงทะเบียนผู้ที่มาใช้บริการ เรื่องระดับเสียง และให้ปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เน้นย้ำไม่ให้พนักงานในร้านนั่งดื่มกินต่อภายหลังจากที่ปิดร้านแล้ว 7.สถานประกอบการย่านไฮเทค ทุกร้าน พบว่ามีการเว้นระยะห่างตามมาตรการ  จึงได้เน้นย้ำให้ปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการกำกับดูแลไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ 8.สถานประกอบการย่านเซ็นเตอร์พอยต์ทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ จึงได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯโดยเคร่งครัด 9.ร้านบาริสต้า  ภายในร้านมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด จึงได้เน้นย้ำในเรื่องการปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 10.สถานบริการ ร้าน ฟีนิกส์, ร้านเยลโล่เบิร์ดและร้านริทึ่ม ซึ่งทั้ง 3  ร้านได้มีการจัดการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่กำหนด จึงได้เน้นย้ำเรื่องการปิดให้บริการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

                ทั้งนี้  สถานบริการและสถานประกอบการทุกแห่ง รับทราบและจะปฏิบัติตามคำเเนะนำของเจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button