ข่าวบ้านเฮา

รับซื้อมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกร

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี รับซื้อมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่จ.อุดรธานี “เราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน”

                วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 พลตรี สวราชย์  แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ในพื้นที่ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยในพื้นที่ตำบลท่าลี่ มีเกษตรกรปลูกสวนมะม่วง จำนวน 150 ไร่ จากทุกๆปีที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้เก็บผลผลิตส่งให้กับโรงงาน ในราคากิโลกรัมละ 23 บาท ในปีนี้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519  (Covid-19) ทำให้ราคาส่งออกของผลผลิตนั้นลดลง

                ดังนั้น จึงได้ให้จัดกำลังพลเข้าไปรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร มะม่วงมหาชนก จำนวน 500 กิโลกรัม จากไร่โชคบุญกลม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยนำผลผลิต ดังกล่าวมาแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งนำไปเติมตู้ปันสุข ตามตู้ต่างๆ เพื่อสร้างความสุขใจทั้งทหารในหน่วย เกษตรกรในพื้นที่ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับประทาน แล้วเราจะร่วมผ่านพ้นวิกฤติดังกล่าวไปด้วยกัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button