ข่าวบ้านเฮา

“ร.พ.วัฒนา-อุดร” จัดสรรพื้นที่ หน่วยบริการฉีดวัคซีนฟรี

โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคประจำตัว 7 โรคและแพทย์ บุคลากรโรงพยาบาลวัฒนา ยืนยันปลอดโควิด-19 หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมเตรียมหนุนภาครัฐสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมให้บริการภาคสังคม ฉีดวัคซีนที่ภาครัฐจัดสรรฟรีให้ประชาชน เริ่มวันที่ 7 มิ.ย. นี้

                ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร เครือโรงพยาบาลวัฒนา – อุดรธานี หรือ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา เปิดเผยว่า เรามีความพร้อมและความตั้งใจในความประสงค์ ที่จะร่วมมือกับรัฐบาล ประชาชน และทุกภาคส่วน ช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ยืนยันจุดยืนการเป็น “โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสาธารณชน” พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการฝ่าวิกฤติครั้งนี้ร่วมกัน ล่าสุดได้เตรียมการให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาลมารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลโดยไว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค โดยมีกำหนดเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มิ.ย. และให้บริการฉีดต่อเนื่องจนกว่าจะจบ ด้านการให้บริการ วัคซีนทางเลือกนั้น ยืนยันจะเปิด เมื่อได้รับอนุมัติและนำเข้าอย่างถูกต้องพร้อมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ

                ขณะนี้โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพียงแห่งเดียวในจังหวัด ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิดที่จัดสรรโดยรัฐบาล สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ให้มากเพียงพอจะสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันหมู่ หรือ herd immunity ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอย่างเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรง และเกิดการสูญเสียในรอบต่อไป

                ในส่วนของ ร.พ.วัฒนา-อุดรธานี มีความตระหนักในบทบาทสำคัญที่เป็นสถานพยาบาลเพื่อสาธารณชน ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือและสถานที่ ในการแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนที่จัดสรรโดยรัฐบาล ของสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลภาครัฐหลังจากภาครัฐได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงแรก ได้ลงทะเบียนในหมอพร้อม เพื่อจองคิวโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ ทางโรงพยาบาลได้รับทราบถึงข้อกังวลของกลุ่มดังกล่าว ถึงความไม่สบายใจว่าควรหรือไม่ควรเข้ารับวัคซีน เนื่องจากความปลอดภัยและอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาเป็นประจำ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในกลุ่มนี้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลของเรา

                โรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลและจัดให้มีการปรึกษาแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับท้องถิ่น โดยโรงพยาบาลได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล วางแผนขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน รวมถึงแยกพื้นที่เข้ารับวัคซีนออกจากพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยปกติ เพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลในวันที่มีกิจกรรมการฉีด

                วัคซีน ล่าสุดได้เตรียมการให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนจากรัฐบาล มารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลโดยไว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ** กำหนดเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรก ในวันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะจบ เบื้องต้นมีผู้สนใจลงทะเบียนเต็มในเดือนมิถุนายนเรียบร้อยแล้ว

                ขณะนี้โรงพยาบาลเปิดบริการตามปกติ โดยมีการเฝ้าระวังและเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด มีการแยกพื้นที่ในการให้บริการ มีการบริการตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ และต่างจังหวัด บางจังหวัดที่กำหนดให้ต้องมีเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เข้าฉีดวัคซีน เรามีบริการนอนพักเพื่อสังเกตอาการข้างเคียง 24 ชั่วโมงโดยแพทย์และพยาบาล เพื่อลดความกังวลใจของลูกหลาน ในกรณีที่ผู้สูงอายุในบ้านต้องเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดอีกด้วย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้รับทราบถึงข้อกังวลของกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ /ผู้มีโรคประจำตัว โดยโรงพยาบาลได้ให้ข้อมูลและจัดให้มีการปรึกษาแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับท้องถิ่น และโรงพยาบาลได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล วางแผนขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน รวมถึงแยกพื้นที่เข้ารับวัคซีนออกจากพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยปกติ เพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลในวันที่มีกิจกรรมการฉีดวัคซีน

                ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารฯ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวัฒนา ผ่านทางช่องทางต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนในการฉีดให้ครบ สำหรับผู้ที่สนใจและเข้าตามเกณฑ์ลงทะเบียนในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด สามารถติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอลงทะเบียนรับวัคซีนที่โรงพยาบาลวัฒนาได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ไลน์ @wattanahospital, Facebook: Wattana Hospital, โทร 042-219-888 ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีการจัดลำดับการเข้ารับวัคซีนตามคิวการลงทะเบียน (First Come First Serve) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ D-M-H-T-T-A สามารถรับรองความปลอดภัยและอุ่นใจได้แน่นอน

ท้ายสุดการลงทะเบียนจะถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเมื่อผู้สนใจเข้ารับบริการได้รับการยืนยันวันเวลา โดยสถานที่รับวัคซีนเป็น ที่โรงพยาบาลวัฒนา-อุดรธานี โดยสามารถตรวจสอบได้จาก แอพลิเคชั่น หมอพร้อม ในหัวข้อ “การนัดรับวัคซีน Covid-19” หรือสอบถามสถานะการลงทะเบียนได้ที่ ไลน์ @wattanahospital, Facebook: Wattana Hospital, โทร 042-219-888 หลังจากได้รับการยืนยันวันเวลาสถานที่การรับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว จะได้รับการนัดหมายสำหรับการเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยทันที

                ผู้บริหารโรงพยาบาล กล่าวอีกว่า ขณะนี้บุคลากรของเครือโรงพยาบาลวัฒนา ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 100% (ทั้งสองเข็ม) แล้ว เราอยากให้ท่านสบายใจในการเข้ามารับบริการ บุคลากรของโรงพยาบาลพร้อมดูแลท่านอย่าง ปลอดภัย ปลอดโควิด หลังจากนี้ เตรียมจัดให้มีบริการภาคสังคม เป็นแนวร่วมขานรับมาตรการรัฐในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้เตรียมพร้อม ด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมจัดพื้นที่บริการแบ่งเป็น โซนคัดกรองความเสี่ยง โซนพักคอยก่อนฉีดวัคซีน โซนเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน และมีบริการเสริมนอนพักเพื่อเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีน 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้การกระจายศูนย์ หรือมาฉีดที่โรงพยาบาลยังมีข้อดี เพราะผู้ป่วยมีความคุ้นเคย มีประวัติการรักษา ทราบถึงยาที่รับประทาน และโรคที่เป็น สามารถคลายกังวลของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่ต้องเข้ารับวัคซีนในวาระแห่งชาติครั้งนี้

                “ท้ายสุดในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน และเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ มีความหวังว่าโรงพยาบาลจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ประเทศเราสามารถเริ่มเปิดประเทศได้อย่างเร็ววัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ถึงแม้ว่าในอนาคตเรายังต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal อย่างน้อย ขอเป็นการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและได้เริ่มต้นความหวังใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถมีใครคาดเดาอนาคตได้” ผู้บริหารกล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button