ข่าวบ้านเฮา

มอบอ่างล้างมือจิตอาสาร่วมใจป้องกันภัยโควิด

                มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง  และภาคีเครือข่าย ส่งมอบความห่วงใยด้านสุขอนามัยแก่ 100 โรงเรียนในพื้นที่ ส่งมอบถังอ่างล้างมือเท้ากดโครงการ “จิตอาสาร่วมใจป้องกันภัย COVID–19″ ในขณะที่อุดรธานีมีการติดตั้งอ่างล้างมือเท้ากด ทั้งจังหวัดแล้วมากกว่า 6,026 แห่ง

                วันที่ 20  มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบถังอ่างล้างมือลดสัมผัสเท้ากด ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านดุง โดยมีนายวันชัย  จันทร์พร นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองตรีณัชฐเดช  มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง คณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมพิธี โอกาสเดียวกันนี้ นางกุสุมาล  พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยผ้าสภากาชาดไทย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาด้วย

                นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง มีความตระหนักและเจตนาแน่วแน่ จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ในการเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงได้กำหนดให้มีโครงการ “จิตอาสาร่วมใจป้องกันภัย COVID– 19”  วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลฯ ได้แสดงออกถึงความห่วงใยในความรู้สึก และลดความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเกิดโรคระบาด ไม่เพียงจะจัดบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ให้แก่ประชาชนเท่านั้น โครงการนี้ยังนำไปสู่การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นยั่งยืนเป็น “ชุมชนกรุณา” ที่สามารถช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

                นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ก่อกำเนิดขึ้นด้วยความรักตามศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแต่ครั้งเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเคยพระราชทานพระราชดำริไว้แต่ต้นว่า คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ห่างไกลแค่ไหน ควรจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนในพื้นที่เมือง และได้พระราชทานพระราชดำริล่าสุด เมื่อขึ้นทรงราชย์แล้วว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ควรใช้ศักยภาพของตนเองออกไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และร่วมกับประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานนอกเขตรั้วโรงพยาบาลให้มากขึ้นด้วย ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งส่วนกลางและสาขา มีเจตนาแน่วแน่ที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการสนองพระบรมราโชบายสำคัญยิ่งนี้

                สำหรับพิธีมอบถังอ่างล่างมือ 100 ชุด ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการจิต-อาสาร่วมใจป้องกันภัย COVID–19 โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาบ้านดุง ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ธนาคารออมสิน อำเภอบ้านดุง โรงเรียน วัด ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ สนับสนุนงบประมาณในการผลิตถังอ่างล่างมือ รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยโควิด 19

                สำหรับการติดตั้งอ่างล้างมือของจังหวัดอุดรธานี มีการติดตั้งแล้ว 6,026 แห่ง  และมีการดำเนินการจัดทำเพิ่มเติมอีกว่า 4,300 ชุด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button