ข่าวบ้านเฮา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯพระราชทานห้องคลีนรูมแก่ รพ.อุดรธานี

              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี

              เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก นภาคลีนิก  โรงพยาบาลอุดรธานี  นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  ส่งมอบห้องคลีนรูม พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบความดันลบ (negative pressure) แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 นอกจากนี้ยังได้พระราชทานชุด PPE และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า นมกล่องและนมอัดเม็ด โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ร่วมพิธี

               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19

               ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้ใช้งบประมาณจากกองทุนดังกล่าวจัดซื้อ ห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (negative pressure) โดยมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการจัดสร้างและติดตั้งห้องคลีนรูม สำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ,โรงพยาบาลสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ,โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

              ห้องคลีนรูมนี้ เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่ออกแบบและจัดสร้างโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (COE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ บริษัท อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งห้องนี้จะสามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้องและบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ทั้งยังลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

               โรงพยาบาลอุดรธานี ถือเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด นอกจากรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว ยังเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่ 8 มีพื้นที่ให้บริการใน จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก จังหวัดอุดรธานีเป็นอีกจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาทำการรักษา รวมถึงการเฝ้าระวังจากผู้มารับบริการโรงพยาบาลสนาม (แผนกผู้ป่วยนอก) ของโรงพยาบาลอุดรธานี เป็นอีกหนึ่งความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีเพื่อแยกและคัดกรองประชาชนที่มารับบริการด้านทางเดินหายใจ ไม่ให้ไปปะปนกับผู้มารับบริการอื่นๆ ในแผนกผู้ป่วยนอก ลดความแออัด และป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสจากผู้มีเชื้อไปสู่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

              ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน“ การให้” โดยบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา“ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 067-300487-3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักประชาสัมพันธ์มูลนิธิชัยพัฒนา โทร 0-2447-8585 ถึง 8 ต่อ 109, 121 และ 259

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button