ข่าวบ้านเฮา

รับมอบ ฮ.ปลดประจำการ เบลล์ 205 A-1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง , นายปัญญา ฤกษาภิรมย์ เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม , นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านวิศวะอุดร รับมอบและดำเนินการขนย้ายเฮลิคอปเตอร์ อากาศยานที่ปลดประจำการ แบบเบลล์ 205 A-1 จำนวน 1 ลำ จากกองบินตำรวจ ซึ่งขณะนี้ประจำการอยู่ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี

เพื่อนำมาติดตั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี และใช้ประกอบการเรียนรู้จากเครื่องอากาศยานจริง สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการจำหน่ายโดยวิธีการโอนอากาศยาน ฮ. แบบเบลล์ 205 A หมายเลข 1707 ซึ่งเป็นอากาศยานที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (USOM) ไว้ใช้ในราชการ เมื่อปี พ.ศ.2512 และเป็นอากาศยานที่ชำรุดเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานปกติ เนื่องจากใช้งานในราชการมานานกว่า 50 ปี ได้ทำการบินครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งโดยเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ให้กับสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นการจำหน่ายโดยวิธีการโอนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ มาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านการอนุมัติจาก พันตำรวจโท ฉลาด เพชรเพลิดพราว รองผู้กำกับการฝ่ายสนับสนุน กองบินตำรวจ

ซึ่งทางเทศบาลนครอุดรธานี ได้นำมาไว้ที่สถานีสูบน้ำหนองสิม บริเวณเรือนเพาะชำ จะทำการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับชาวนครอุดรธานีต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button