ข่าวบ้านเฮา

อบจ.อุดรขับเคลื่อนพัฒนากัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทำโครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP )เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

                เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยจับมือลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผอ.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายขจิต ชัยนิคม นางเทียบจุฑา ขาวขำ นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.อุดรธานี นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกอบจ.อุดรธานี นายปณพล ภูมิวัตร ประธานสันนิบาตเทศบาลฯ นายไพโรจน์ หาสอดส่อง กำนันตำบลสามพร้าว ,นายธีระพงษ์ สิมสีพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองลีหู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและร่วมเป็นสักขีพยาน

                นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรฯ กล่าวว่า   โครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายรัฐบาล เรามองเห็นประสิทธิภาพของกัญชาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ เป็นแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนโบราณ อบจ.เองจึงมีความคิดว่าอุดรจะต้องเป็นจังหวัดแรกที่นำประชาชนเข้าสู่กระบวนการของกัญชาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจะต้องมีคลินิกเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูให้ประชาชน จึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับม.ราชภัฎสวนสุนันทา ทางด้านวิชาการ เพื่อการคิดค้นผลิตสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชา กัญชง คุณภาพดี สูตรตำรับยา วิธีการบำบัดฟื้นฟูรักษาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้เป็นยารักษาโรค และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพพี่น้องประชาชนในอนาคต

                 เบื้องต้นใช้งบการก่อสร้างโรงเรือน ประมาณ 4 ล้านบาท 4 โรงเรือน 1 โรงเรือนจะมีพื้นที่ประมาณ 5×9 เมตร การสร้างจะสร้างบริเวณสถานที่ด้านหน้า ม.สวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จัดหาพันธุ์มาปลูกใช้เวลาประมาณ 4 เดือนก็ได้ผลผลิต เราทำการข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการวิจัยและต่อยอดทางการแพทย์ได้ เราไม่ได้ขายต้นกัญชา แต่จะผลิตเป็นยา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

                รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา กล่าวว่า เรากำลังร่วมกันจะทำสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยที่มีค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ คือกัญชา มาทำให้ถูกต้องในทางการแพทย์ ถูกกฎหมายเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งประชาชนไม่สามารถปลูกได้ แต่เปิดช่องทางให้ศึกษาวิจัย  และประชาชนก็สามารถร่วมในนามวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯเราพร้อมทุกด้าน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจะรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการปลูก การครอบครอง การดูแล อยู่ภายใต้กฎหมายป.ป.ส. ท้องถิ่นจะเป็นสถานที่ให้

                ทั้งนี้ ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม หากจะขยายหรือยุติความร่วมมือหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายทำเป็นลายลักษณ์อักษร  และความร่วมมือนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า 180 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง  นอกจากนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ อบรม ศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button