ข่าวบ้านเฮา

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.นาพู่ และติดตามการถ่ายโอนสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยนายณฐพล  วิถี นายอำเภอเพ็ญ อุดรธานี มอบหมายให้ นายชวิศ  ป้องขันธ์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้การต้อนรับ โดยมีนายอำนวย อินทรธิราช นายกอบต.นาพู่ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

                สำหรับโรงเรียนสูงอายุตำบลนาพู่ เป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในสังคมไทยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ประโยชน์ และเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสังคม พร้อมผ่านการทำวิจัยต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้ชุมชนอื่นๆ สามารถนำไปพัฒนาผู้สูงวัยในพื้นที่ของตนได้

                ส่วนการถ่ายโอน รพ.สต.ต่างๆ ที่ย้ายมาเข้ามาอยู่ในความดูแลของ ซึ่งในปี 2565 รพ.สต.ทั่วประเทศ จะถ่ายโอนเข้ามาอยู่ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เดินทางมาดูการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ที่อบต.นาพู่ โดยสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ คล่องตัว และทั่วถึง สามารถจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมเป็นต้นแบบในระดับประเทศได้เช่นกัน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button