?? UD New Generation พัฒนาเด็กผู้นำ เก่งเรียนดี

0
113

แม้จะเป็นปีแรกกับการเข้าร่วมกิจกรรม UD New Generation ปี 2562 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต แต่น้องเวฟ เด็กชายพัสกร โยธิน และน้องเตย เด็กหญิงพัชราภรณ์ น้อยแสงสี นักเรียนชั้นมัธยมต้นจาก โรงเรียนบริบาลภูมิเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ก็สามารถปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรม กับเพื่อนใหม่ได้อย่างเต็มที่พวกเขาเล่าว่าแม้ที่โรงเรียนจะเป็นเด็กกิจกรรม ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนมาก่อน แต่การเข้าค่ายปฏิบัติการนักเรียนฮีโร่เก่งดีมีสุขครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆให้กับชีวิต ที่หาไม่ได้ง่ายๆ มาที่นี่พวกเขาได้รู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต การวางแผนและเมื่อจบการอบรม ก็เป็นคนที่พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพี่ที่สามารถพร้อม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนและยังสามารถช่วยเหลือครูในการแนะแนวรุ่นน้องในโรงเรียนได้อีกด้วย

เด็กชายพัสกร โยธิน (น้องเวฟ). กล่าวว่า ผมจะเอาความรู้ตรงนี้ที่ได้มา ช่วยสอนน้องแทนคุณครู พูดให้น้องฟังแล้วก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันครับ
โครงการ UD New Generation หรือโครงการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางอุดรโมเดลในครั้งนี้ เน้นสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนด้านทักษะชีวิต หรือ life skill ที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ก็ได้เป็นผู้นำนักเรียนฮีโร่ หมายถึงเป็นคนซื่อสัตย์ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความรับผิดชอบและเป็นคนมีระเบียบวินัยนั่นเอง

จุฑามาศ วรรณศิลป์ (ผอ.ศุนย์สุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต) กล่าวว่า เราคาดหวังไว้สูงเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ปัจจุบันปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรต่างๆ มันก็อาจจะมีบั่นทอนในเรื่องของสุขภาพจิต แล้วก็การที่เด็กจะเห็นคุณค่าในตัวเองพอสมควรดังนั้นหัวใจสำคัญ ถ้าเราสร้างให้เด็กอุดรของเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้ว ถึงแม้ว่าจะพัฒนาแค่ 30 โรงเรียน แต่ก็คาดหวังว่า จะเป็นต้นแบบกับโรงเรียน ที่นำเข้าไปสู่ในเรื่องของ กิจกรรมปกติในโรงเรียนที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเดียว เราจะเน้นให้มีความสามารถที่หลากหลาย รอบด้าน ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เด็กอุดร เหล่านั้นมาพัฒนาเมืองอุดรให้มีความเจริญก้าวหน้าค่ะ
โครงการ UD New Generation มีเป้าหมายหลัก ที่จะสร้างให้ผู้นำนักเรียนเหล่านี้ให้เป็นคนเก่งเป็นคนดี และมีความสุข เก่งคือเป็นคนที่รู้จักศักยภาพของตนเอง ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างกำลังใจที่ดีให้ตนเองได้. คนดีคือ รู้และควบคุมความต้องการของตนเอง พร้อมแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีสุข คือมีความภูมิใจในตนเองพึงพอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจนั่นเอง

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here