? ฟอร์บ จัดอันดับมหาเศรษฐีไทยปี 62 ? 4 อันดับแรกคงที่ แม้ทรัพย์สินลดลง

0
251


จริงๆแล้วต้องบอกว่าครึ่งนึงของ 50 อันดับมหาเศรษฐีไทยเลยทีเดียวที่มีทรัพย์สินลดลง

อย่างไรก็ตาม มีมหาเศรษฐีที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทำเนียบปีนี้ มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่มั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีนี้คือ สารัชถ์ รัตนาวะดี นักธุรกิจใหญ่ด้านพลังงาน หุ้นของเขาในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (GULF) พุ่งขึ้น 57% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เริ่มดำเนินการแล้ว มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างโดดเด่นอีกรายคือ ตระกูลโอสถานุเคราะห์ (อันดับ 8, 3 พันล้านเหรียญ) มีทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้ว หลังจากได้นำเอาบริษัท โอสถสภา ผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังอายุ 128 ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2561
นอกจากนี้ ยังมีมหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในทำเนียบอย่าง อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (อันดับ 6, 4.7 พันล้านเหรียญ) วัย 33 ปี ได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาผู้ล่วงลับ วิชัย ศรีวัฒนประภา ขึ้นเป็นซีอีโอ คิง เพาเวอร์ บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ดาเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากร

? รายชื่อตระกูลและอภิมหาเศรษฐี 10 อันดับแรกของไทยนเพิ่มขึ้น)

Image result for เจียรวนนท์

อันดับ 1
พี่น้องเจียรวนนท์ (อันดับคงที่)
แหล่งที่มา: เครือเจริญโภคภัณฑ์มูลค่าทรัพย์สิน: 2.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ / 9.41 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินลดลง)

Image result for ตระกูลจิราธิวัฒน์

อันดับ 2
ตระกูลจิราธิวัฒน์ (อันดับคงที่)
แหล่งที่มา: กลุ่มเซ็นทรัล
มูลค่าทรัพย์สิน: 2.1 หมื่นล้านเหรียญ / 6.70 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินลดลง)

Image result for เฉลิม อยู่วิทยา

อันดับ 3
เฉลิม อยู่วิทยา (อันดับคงที่)
อายุ: 68 ปี
แหล่งที่มา: กระทิงแดง
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.99 หมื่นล้านเหรียญ / 6.35 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินลดลง)อันดับ 4
เจริญ สิริวัฒนภักดี (อันดับคงที่)
อายุ: 75 ปี
แหล่งที่มา: ไทยเบฟเวอเรจ
มูลค่าทรัพย์สิน: 1.62 หมื่นล้านเหรียญ / 5.17 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินลดลง)


อันดับ 5
สารัชถ์ รัตนาวะดี (ขึ้นจากอันดับ 7)อายุ: 53 ปี
แหล่งที่มา: กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์มูลค่าทรัพย์สิน: 5.2 พันล้านเหรียญ / 1.66 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น)
.
อันดับ 6
อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (ติดอันดับใหม่)อายุ: 33 ปี
แหล่งที่มา: คิง เพาเวอร์
มูลค่าทรัพย์สิน: 4.7 พันล้านเหรียญ / 1.50 แสนล้านบาท (ติดอันดับใหม่)
.
อันดับ 7
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ขึ้นจากอันดับ 8)อายุ: 86 ปี
แหล่งที่มา: กรุงเทพดุสิตเวชการมูลค่าทรัพย์สิน: 3.4 พันล้านเหรียญ / 1.08 แสนล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น)
.
อันดับ 8
ตระกูลโอสถานุเคราะห์ (ขึ้นจากอันดับ 12)
แหล่งที่มา: โอสถสภามูลค่าทรัพย์สิน: 3 พันล้านเหรียญ / 9.57 หมื่นล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น)
.
อันดับ 9
วานิช ไชยวรรณ (ขึ้นจากอันดับ 10)อายุ: 87
แหล่งที่มา: ไทยประกันชีวิตมูลค่าทรัพย์สิน: 2.85 พันล้านเหรียญ / 9.09 หมื่นล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินลดลง)
.
อันดับ 10
สมโภชน์ อาหุนัย (ขึ้นจากอันดับ 18)อายุ: 51 ปี
แหล่งที่มา: พลังงานบริสุทธิ์มูลค่าทรัพย์สิน: 2.83 พันล้านเหรียญ / 9.03 หมื่นล้านบาท (มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น)
.
การจัดอันดับนี้ใช้ข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้น ที่ได้รับมาจากทางครอบครัวและปัจเจกบุคคล ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกากับดูแลหลายแห่ง รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 เมษายน ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here