? เริ่มแล้วประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุตำนานม้าคำไหล

0
300


งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำนานม้าคำไหล สืบสานประเพณีของท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกวาที่อื่น เพราะบั้งไฟแต่ละบั้งจะจุดบูชาองค์พระธาตุ เกิดจากที่ทุกคนมาบวงสรวง บนบานไว้ มาแก้บนเพราะประสบความสำเร็จ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานเจดีย์พระศรีมหาธาตุ วัดศรีเจริญโพนบก บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร รำบวงสรวง และร่วมทำบุญ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 

จากนั้น นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ร่วมงาน พร้อมมอบรางวัลการประกวดธิดาบั้งไฟบ้านธาตุ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ขณา ประเสริฐ รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอรทัย พิมพ์ตระการ รองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ มารศรี และขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวจินต์จุฑา อรสูญ ซึ่งได้จัดประกวดเมื่อคืนวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายพุทธกาล พันธ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเพ็ญ และเทศบาลตำบลบ้านธาตุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน สืบเนื่องจากประชาชนมีความเคารพต่อองค์พระศรีมหาธาตุ และม้าคำไหลคู่บ้านคู่เมือง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในปีนี้เช่นเดียวกัน จัดระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 วันนี้เป็นการเปิดงานขบวนแห่บั้งไฟ มีประชาชนตำบลบ้านธาตุ บ้านดาวเรือง ต.โพนสว่าง อ.เมือง หนองคาย ร่วมทั้ง สสส. สภาเด็กและเยาวชนร่วมจัดขบวนทั้งสิ้น 13 ขบวน 

สำหรับ งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล เป็นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกว่าที่อื่น เพราะบั้งไฟแต่ละบั้งที่จุดไปเป็นบั้งไฟบูชาองค์พระธาตุทั้งนั้น เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนมาบวงสรวงไว้ บนบานไว้ มาแก้บนเพราะประสบความสำเร็จ เป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษรักษาไว้สืบทอดกันมา โดยเฉพาะขบวนม้าคำไหล ที่เป็นตำนานสืบต่อกันมาควบคู่กับประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านธาตุ หากไม่ใช่เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ห้ามนำม้าคำไหลออกจากหอโฮง ที่วัดศรีเจริญโพนบกโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้าน อันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวบ้านธาตุตั้งแต่กาลก่อนจนถึงปัจจุบัน
โดยในวันพรุ่งนี้ (19 พฤษภาคม 2562)ชมการจุดบั้งไฟ ณ บริเวณหนองศรีเจริญ จากหมู่บ้านต่างๆของตำบลบ้านธาตุ และจากผู้ที่มาบนบานไว้ เป็นการจุดถวายองค์พระธาตุที่วัดศรีเจริญโพนบก ไม่มีการจุดแข่งขันประการใด จึงทำให้บรรยายไม่ค่อยครึกครื้นเหมือนเช่นทุกปี และก็เป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ที่ทาง สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth เข้ามาร่วมรณรงค์

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#เทศบาลตำบลบ้านธาตุ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี#อำเภอเพ็ญ#ททท#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here