? เพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันการสูบบุหรี่ ?

0
97

กลุ่มสื่อมวลชน ปปส.ภาค 4 จังหวัดอุดรธานี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันการสูบบุหรี่ ดึงนักเรียนแกนนำร่วมเผยแพร่โทษและพิษภัยของบุหรี่กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง

Image may contain: 1 person, sitting


นายเจริญฤทธิ์ กองปรีชารัตน์ ประธานกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดอุดรธานี พบมากในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ กลุ่มสื่อมวลชนปปส.ภาค 4 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันการสูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป้าหมายสำคัญมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี อบรมให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ แก่นักเรียนแกนนำ จำนวน 30 คน เพื่อที่จะได้กลับไปแจ้งต่อคนในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนกลายเป็นโรงเรียนที่ปลอดบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้มีการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึงการรณรงค์ถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงผลร้ายจากการสูบบุหรี่

No photo description available.


สำหรับเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนราชินูทิศ 2 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 โรงเรียนละ 10 คน ดำเนินการอบรมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนราชินูทิศ 2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยใช้กิจกรรมสันทนาการให้ความรู้ พร้อมเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ทราบถึงโทษและภัยจากบุหรี่ ระดมความคิดภัยร้ายจากบุหรี่ แล้วนำเสนอจากนักเรียนแกนนำที่เข้าอบรม แล้วเผยแพร่ในช่องทางต่างๆของโรงเรียน เช่น อ่านหน้าเสาธง สร้างเพจ Facebook ของโรงเรียน บอร์ดนิทรรศการของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน เป็นต้น และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
นายเจริญฤทธิ์ฯ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ คาดหวังว่า นักเรียนแกนนำโตขึ้น จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ในอนาคต นักเรียนในโรงเรียนได้รับความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ในอนาคต รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนสามารถนำความรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนในโรงเรียนทราบ และบอกต่อๆกันไป

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#เพจหมากแข้ง #ข่าวอุดร #ปปส.


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here